NAG

NAGA NAGA TOKEN

0x15e5...5aec copy

NAGA NAGA

$0.{8}61

-12.73%

 • 24h High

  $0.{8}72

 • 24h Low

  $0.{8}61

 • 24h Vol(NAGA)

  50542.30B

 • 24h Vol(USDT)

  329.60K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro
Bitkeep Bitkeep

1m ago

Buy

$0.{8}61

26.11B

$159.532

3m ago

Buy

$0.{8}61

5.71B

$34.896

3m ago

Buy

$0.{8}61

8.16B

$49.851

5m ago

Buy

$0.{8}61

5.00B

$30.569

8m ago

Buy

$0.{8}61

261.34B

$1596.37

11m ago

Sell

$0.{8}61

22.91B

$139.725

14m ago

Buy

$0.{8}61

163.43M

$0.997

17m ago

Sell

$0.{8}61

3.31B

$20.194

17m ago

Buy

$0.{8}61

1.63B

$9.97

20m ago

Buy

$0.{8}61

21.25B

$129.618

20m ago

Sell

$0.{8}61

717.74M

$4.41

22m ago

Sell

$0.{8}61

92.00B

$561.167

22m ago

Sell

$0.{8}61

92.00B

$561.456

22m ago

Sell

$0.{8}61

62.26B

$380.133

26m ago

Sell

$0.{8}61

42.30B

$258.348

26m ago

Buy

$0.{8}61

815.94M

$4.985

31m ago

Buy

$0.{8}61

24.48B

$149.56

33m ago

Buy

$0.{8}61

326.42M

$1.994

33m ago

Buy

$0.{8}61

9.07B

$55.435

33m ago

Sell

$0.{8}61

64.40B

$393.375

37m ago

Sell

$0.{8}63

194.24M

$1.216

37m ago

Buy

$0.{8}61

6.06B

$37.032

38m ago

Buy

$0.{8}61

1.63B

$9.97

38m ago

Sell

$0.{8}61

23.06B

$140.883

39m ago

Buy

$0.{8}61

326.30M

$1.994

40m ago

Sell

$0.{8}63

1.62M

$0.010212

40m ago

Sell

$0.{8}61

2775.97B

$16.96K

42m ago

Sell

$0.{8}62

156.40B

$970.81

42m ago

Buy

$0.{8}62

240.72M

$1.496

42m ago

Sell

$0.{8}63

349.42K

$0.0022

43m ago

Buy

$0.{8}62

240.88B

$1496.52

44m ago

Sell

$0.{8}62

184.00B

$1141.58

45m ago

Buy

$0.{8}62

160.53M

$0.997

46m ago

Buy

$0.{8}62

160.53M

$0.997

47m ago

Buy

$0.{8}62

240.96B

$1496.52

47m ago

Buy

$0.{8}62

482.25M

$2.991

47m ago

Sell

$0.{8}63

1.63M

$0.01028

48m ago

Sell

$0.{8}62

2952.98B

$18.31K

48m ago

Buy

$0.{8}63

584.90M

$3.689

48m ago

Buy

$0.{8}63

3.16B

$19.94

48m ago

Sell

$0.{8}63

2.70M

$0.017006

51m ago

Buy

$0.{8}63

63.25B

$398.872

52m ago

Buy

$0.{8}63

476.65M

$3.001

notData notData
No data

$4,354,107

M
Mdex
N

NAGA

356,305,442,375,125

U

USDT

2,177,053

USDT : NAGA

1:163664076.4

$917

M
Mdex
N

NAGA

74,801,543,230

W

WHT

69

NAGA : WHT

1:0.000000000912

Type

Amount/Token

User