STR

STKK Streakk

0x41Fe...8198 copy

STKK STKK

$17.268

-8.65%

 • 24h High

  $19.971

 • 24h Low

  $16.376

 • 24h Vol(STKK)

  10.99K

 • 24h Vol(USDT)

  200.60K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro
Bitkeep Bitkeep

3m ago

Buy

$17.268

4.9

$84.615

4m ago

Buy

$17.242

31.98

$551.394

15m ago

Buy

$17.069

5

$85.346

35m ago

Buy

$17.043

1.171

$19.953

54m ago

Sell

$17.036

1.783

$30.369

55m ago

Buy

$17.046

2.948

$50.251

56m ago

Buy

$17.03

1.311

$22.328

56m ago

Sell

$17.023

0.3266

$5.56

75m ago

Buy

$17.025

0.4366

$7.433

82m ago

Sell

$17.022

1.749

$29.771

106m ago

Sell

$17.032

2

$34.064

114m ago

Sell

$17.042

4.583

$78.11

2h ago

Sell

$17.067

2.785

$47.524

2h ago

Sell

$17.082

2.684

$45.851

2h ago

Sell

$17.096

2.824

$48.279

2h ago

Buy

$17.111

11

$188.223

2h ago

Sell

$17.052

4.13

$70.433

2h ago

Sell

$17.074

1.739

$29.694

3h ago

Buy

$17.084

2.684

$45.856

3h ago

Sell

$17.069

3.304

$56.402

3h ago

Sell

$17.087

1.87

$31.946

4h ago

Sell

$17.097

2.828

$48.343

4h ago

Sell

$17.112

9.391

$160.704

4h ago

Sell

$17.162

1

$17.162

4h ago

Sell

$17.168

10

$171.679

4h ago

Sell

$17.222

12.87

$221.638

5h ago

Sell

$17.292

1.215

$21.003

5h ago

Sell

$17.298

1.739

$30.084

5h ago

Sell

$17.308

11.304

$195.653

6h ago

Sell

$17.37

5.989

$104.034

6h ago

Sell

$17.402

1.51

$26.273

7h ago

Sell

$17.411

28.75

$500.561

8h ago

Sell

$17.57

2.159

$37.939

8h ago

Buy

$17.582

0.4682

$8.232

8h ago

Sell

$17.579

1

$17.579

8h ago

Buy

$17.585

2.785

$48.967

8h ago

Sell

$17.569

1.444

$25.377

8h ago

Sell

$17.578

1.255

$22.055

8h ago

Buy

$17.585

0.7887

$13.869

8h ago

Buy

$17.58

11

$193.381

8h ago

Sell

$17.519

2.913

$51.032

8h ago

Sell

$17.535

4.348

$76.238

9h ago

Buy

$17.559

2.392

$41.996

9h ago

Buy

$17.546

2.074

$36.395

9h ago

Sell

$17.534

7.694

$134.917

9h ago

Sell

$17.577

6.706

$117.866

9h ago

Sell

$17.615

0.3482

$6.133

9h ago

Sell

$17.616

2.522

$44.423

9h ago

Buy

$17.631

11.98

$211.215

9h ago

Buy

$17.563

0.5

$8.782

$219,243

P
PancakeSwap
S

STKK

6,348

U

USDT

109,622

USDT : STKK

1:0.057909

Type

Amount/Token

User